Kirchoffs 2. lov er en fysisk lov for spændinger i et eletrisk kredsløb.
Formel: U = U1 + U2 + U3
Denne ligning kaldes også spændingsligningen.

Her ses, at spændingsforskellen over trekomponenter er lig med den samlede spændingsforskel over spændingskilden, U.

- Heidi 3.d