Gitterkonstanten er et tal der bruges i gitterligningen.
Gitterkonstant udregnes: d=1/antal spalter pr. mm.
Et gitter har for eksempel 300 spalter pr. mm. : 1/300spalter/mm = 0,00333, og det er altså d.

Gitterligningen bruges til at finde for eksempel bølgelængde eller vinkel, og lyder:
λ = d * sin(ϕ), hvor ϕ er vinklen fra 0. orden, d er gitterkonstanten (se ovenfor) og λ er bølgelængden.